Tiêu chuẩn của Hosting dành cho WordPress
Để một website nói chung và website mã nguồn wordpress nói riêng có thể hoạt động được trên môi trường internet, cần có 3 thành phần sau: mã nguồn, domain và hosting. Trong đó: Mã nguồn: là tất cả các file source code tham gia vào việc hình thành nên website được đặt trong cơ sở… (0 comment)

Thuê Hosting cho website WordPress
Thuê hosting cho website WordPress Thuê Hosting cho website WordPress là công việc quan trong khi cần phát triển một website. Ở bài trước minh đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt một website lên Localhost. Tuy nhiên để nhiều người biết đến sự “tồn tại” của website của bạn, bạn cần cho… (0 comment)