Các thẻ cơ bản trong HTML
Ở bài trước mình đã giới thiệu về cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML. Trong đó mình có sử dụng một số thẻ và bài viết này mình sẽ nói rõ hơn về các thẻ trong HTML. Các thẻ cơ bản trong HTML Cấu trúc thẻ HTML Các quy tắc của thẻ:… (0 comment)

Cấu trúc tài liệu HTML
Đây là bài viết đầu tiên trong series hướng dẫn HTML/CSS. Các bài viết và nội dung bài viết là tất cả những gì mình được học tại các trung tâm cũng như tìm hiểu trên Internet. Và bài viết này mình sẽ giới thiệu về cấu trúc một file HTML. Cấu trúc tài liệu HTML Cấu trúc… (0 comment)