Sử dụng Camera trong Android
Camera trong Android phục vụ cho mục đích chụp hình hay quay video của người dùng. Các thiết bị chạy Android hiện nay đa số được trang bị ít nhất 1 Camera. Camera trong Android Kể từ phiên bản Android 4.0 (API 14) trở về sau, khi một hình ảnh hoặc video được chụp lại bằng… (0 comment)

WebView trong Android
WebView trong Android là thành phần dùng để hiển thị nội dung một trang web. Hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng WebView trong Android. Giới thiệu về WebView trong Android Như đã nói bên trên, WebView là thành phần giao diện dùng để hiển thị nội dung của một trang web…

SQLite trong Android – [Phần 1]
SQLite trong Android SQLite Database là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng (Mozilla Firefox sử dụng SQLite để lưu trữ các cấu hình, iPhone cũng sử dụng SQLite) Giới thiệu về SQLite trong Android Xem thêm: Sử dụng Camera trong Android WebView… (0 comment)

SharedPreferences trong Android
SharedPreferences là đối tượng được Android cung cấp dùng để lưu trữ dữ liệu đơn giản. Ví dụ ta dùng SharedPreferences để lưu cấu hình cài đặt của ứng dụng: kích thước chữ, màu chữ… Giới thiệu về SharedPreferences Như đã giới thiệu sơ lược bên trên, SharedPreferences dùng để lưu trữ dữ liệu dơn giản của… (0 comment)

Animation trong Android
Giới thiệu về Animation trong Android Animation trong Android cung cấp 2 đối tượng là Tweeted Animation và Frame by Frame Animation để tạo hiệu ứng chuyển động. Tweeted Animation Tweeted Animation là cách thức Android tạo ra các hiệu ứng đơn giản như di chuyển, xoay, zoom….cho một view bất kỳ. Tweeted Animation hỗ trợ các hiệu… (0 comment)

Đa ngôn ngữ trong Android
Đa ngôn ngữ trong Android Đa ngôn ngữ trong Android là việc làm cho ứng dụng có thể hiển thị nhiều ngôn ngữ. Việc hỗ trợ hiển thị nhiều thứ ngôn ngữ sẽ giúp ích cho việc phát triển rộng rãi của app. Hiển thị đa ngôn ngữ trong Android Xem thêm: ListView trong Android… (0 comment)

Tab Selector trong Android
Giới thiệu về Tab Selector trong Android Tab Selector trong Android là đối tượng hỗ trợ quản lý đa màn hình lên cùng một Activity. Nhìn hình minh họa có thể thấy Tab selector gồm có 3 phần: Tab Host, Tab Widgets và FrameLayout. Tab Host: Là Container chính chứa các Tab buttons và Tab contents Tab Widget: Là nơi định nghĩa nhãn,…

Spinner trong Android
Spinner trong Android Spinner trong Android là thành phần giúp người dùng lựa chọn từ một danh sách các phần tử. Để tạo Spinner, chúng ta có thể thực hiện bằng nhiều cách: Có thể định nghĩa mãng trực tiếp trong Activity Tài nguyên mảng từ XML hoặc đọc từ tập tin dữ liệu Sử… (0 comment)

ListView trong Android
Giới thiệu về ListView trong Android ListView trong Android là một ViewGroup (có thể gọi là container control). ListView dùng để hiển thị tập hợp các phần tử Có thể cuộn nếu danh sách dài hơn Activity Phần tử trong ListView được sự hỗ trợ của Adapter (Có nhiều loại Adapter) Sử dụng ListView trong… (0 comment)