Viết ứng dụng điều khiển Arduino qua Bluetooth
Ở bài viết trước mình đã viết một ứng dụng Serial Monitor trên Android, nói cách khác bạn có thể sử dụng nó để điều khiển Arduino (có dây). Bài viết này chúng ta sẽ viết một ứng dụng điều khiển Arduino qua Bluetooth. Điều khiển Arduino qua Bluetooth Trên CH Play không thiếu những… (0 comment)

[Arduino IoT] Arduino + PHP MySQL: Gửi dữ liệu từ Arduino lên MySQL
MySQL là dịch vụ cơ sở dữ liệu khá phổ biến (bạn nào là dân IT, làm web… sẽ biết), MySQL giúp chúng ta quản lý dữ liệu một cách chuyên nghiệp, từ đó chúng ta có thể sử dụng cho các dự án IoT tùy theo mục đích như: Viết một website, một ứng dụng… (4 comments)

[Arduino IoT] Bật/tắt LED qua Internet
Tiếp tục series Arduino IoT, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển một thiết bị qua Internet. Cụ thể là chúng ta sẽ bật/tắt một LED qua Internet Bật/tắt LED qua Internet Chuẩn bị Arduino UNO R3 Ethernet Shield LED Trở 220 Dây cấm Cáp LAN Lắp mạch như hình… (0 comment)