Tủ điện điều khiển từ xa || NRF24L01
Hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm vừa hoàn thành, tủ điện điều khiển từ xa sử dụng Arduino + NRF24L01 Tủ điện điều khiển từ xa Chức năng Điều khiển (bật tắt) thiết bị điện: 7 thiết bị dòng nhỏ như đèn, quạt…1 thiết bị dòng lớn (sử dụng khởi động từ… (1 comment)