[Android Project] – Món Ngon 365
Ứng dụng Món Ngon 365 là một cuốn sách dạy nấy ăn online, với giao diện Material Design đẹp mắt. Ứng dụng sẽ cập nhật dữ liệu từ sever MySQL, hiển thị có chọn lọc nội dung theo yêu cầu người dùng. Món Ngon 365 Tổng quan ứng dụng Cập nhật dữ liệu từ MySQL… (2 comments)