HomeLập trình Android nâng cao

[Phân tích JSON trong Android phần 1] Lấy dữ liệu từ MySQL

[Phân tích JSON trong Android phần 1] Lấy dữ liệu từ MySQL
Like Tweet Pin it Share Share Email

Phân tích JSON là công việc khá quan trọng và thường xuyên trong lập trình Android.

JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng cho thiết bị phân tích và phát sinh. Chúng là cơ sở dựa trên tập hợp của Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript, tiêu chuẩn  ECMA-262 phiên bản 3 – tháng 12 năm 1999. JSON là 1 định dạng kiểu text mà hoàn toàn độc lập với các ngôn ngữ hoàn chỉnh, thuộc họ hàng với các ngôn ngữ họ hàng C, gồm có C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, và nhiều ngôn ngữ khác. Những đặc tính đó đã tạo nên JSON 1 ngôn ngữ hoán vị dữ liệu lý tưởng.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về JSON tại đây.

Phân tích JSON trong Android Lấy dữ liệu từ MySQL

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu từ MySQL và hiển thị lên Android bằng phương pháp phân tích JSON.

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL

Chúng ta sẽ tạo một cơ sở dữ liệu (LocalHost) MySQL chứa thông tin Sinh Viên bằng Xampp.

Nếu bạn nào chưa cài đặt Xampp có thể xem lại tại đây.

Đầu tiên chúng ta Start MySQL DatabaseApache Web Sever lên.

screen-shot-2016-11-30-at-6-17-36-pm

Tiếp theo vào địa chỉ http://localhost:8080/phpmyadmin/ để vào trang quản trị Database phpMyAdmin.

Chuyển sang tab Database >> Create database >> đặt tên database >> chọn kiểu utf8_unicode-ci >> nhấn Create để tạo Database mới.

Ví dụ mình tạo Database mới tên quanlysinhvien, xem ảnh dưới sẽ rõ.

screen-shot-2016-11-30-at-6-19-38-pm

Tiếp theo tạo bảng sinhvien trong Database quanlysinhvien vừa tạo.

Ở mục Number of colums là số cột có trong bảng. Ở đây mình tạo một sinh viên bao gồm các thông tin sau:

  • id
  • Họ tên
  • Mã số
  • Chuyên ngành

Nên mình sẽ đặt ở mục Number of colums là 4 cột.

screen-shot-2016-11-30-at-6-20-32-pmChọn id làm khóa chínhtự động tăng bằng cách tích chọn vào A_I (Viết tắt AUTO_INCREMENT).

 

screen-shot-2016-11-30-at-6-21-14-pm

Những cột còn lại chọn như hình dưới >> nhấn Save để hoàn tất.

screen-shot-2016-11-30-at-6-21-42-pm

Tiếp theo chúng ta cần thêm dữ liệu vào bằng bằng cách chuyển qua tab Insert và điền các thông tin vào, lưu ý là không cần điền idid sẽ tự động tăng.

screen-shot-2016-11-30-at-6-22-51-pm

Như vậy là chúng ta đã có dữ liệu bao gồm 3 sinh viên với thông tin như hình dưới như hình dưới.

screen-shot-2016-11-30-at-7-08-51-pm

Chuyển dữ liệu thành định dạng JSON

Để chuyển dữ liệu trong bảng trên thành định dạng JSON chúng ta sẽ thực hiện thông qua file php.

Tạo 2 file php là connection.phpdanhsachsinhvien.php sao đó upload vào thư mục sinhvien trên sever localhost.

connection.php

danhsachsinhvien.php

Sau đó kiểm tra bằng cách vào đường dẫn http://localhost:8080/sinhvien/danhsachsinhvien.php

Kết quả sẽ trả về như hình dưới, công việc tiếp theo là làm như thế nào để đọc chuỗi dữ liệu JSON và hiển thị lên ứng dụng Android.

screen-shot-2016-11-30-at-6-29-11-pm

Phân tích JSON trong Android

Thiết kế giao diện gồm một Activity chứa ListView và hiển thị danh sách sinh viên được lấy trên sever.

Giao diện

activity_main.xml

Item ListView Custom

item_sinhvien.xml

SinhVien.java

Tạo class SinhVien bao gồm các thông tin của một sinh viên

MyAdapter.java

Tạo class MyAdapter kế thừa lại class ArrayAdapter để hiển thị danh sách sinh viên.

MainActivity.java

Cấp quyền truy cập internet cho ứng dụng trong AndroidManifest.xml

Chạy thử ứng dụng

screenshot_2016-11-30-19-17-48

Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các thao tác như thêm, sửa, xóa dữ liệu trên MySQL.

Download project demo tại đây.

Chúc các bạn thành công.

Minh Nhựt
Follow me

Minh Nhựt

Quản trị viên at Nhựt Studio
Viết blog part-time trên Nhựt Studio, hiện là sinh viên, thích lập trình, yêu moto.
Blog này đơn giản là nơi chia sẽ những gì mình đang tìm hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong suốt thời gian qua.
Minh Nhựt
Follow me

Comments (2)

Trả lời

Your email address will not be published.