Quy định về việc chia sẻ bài viết

Bản quyền chia sẻ:

Tôi nghiêm cấm mọi hình thức chia sẻ lại nội dung đã xuất bản trên Nhựt Studio mà chưa có sự đồng ý của tôi, cụ thể:

  1. NhutStudio.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên NhutStudio.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại MỘT PHẦN NỘI DUNG nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung trong trích dẫn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ NhutStudio.com.
  5. Tôi không đồng ý việc bạn dùng các nội dung đã xuất bản của tôi để biên dịch sang các ngôn ngữ khác.

Nhận xét trên trang:

Các bạn có quyền bày tỏ các ý kiến trước các nội dung tôi xuất bản, nhưng luôn nằm trong quy định về tính văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau và hòa bình, những từ ngữ thô tục, xúc phạm hay nói xấu đều không được chấp nhận.

 

Nghiêm cấm:

  • Sử dụng từ ngữ thô tục
  • Có những lời lẽ khiêu khích, cổ súy người khác làm trái pháp luật
  • Xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác
  • Bàn chuyện chính trị