Thuê Hosting cho website WordPress
Thuê hosting cho website WordPress Thuê Hosting cho website WordPress là công việc quan trong khi cần phát triển một website. Ở bài trước minh đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt một website lên Localhost. Tuy nhiên để nhiều người biết đến sự “tồn tại” của website của bạn, bạn cần cho… (0 comment)

Cài đặt WordPress lên Localhost với XAMPP
Hướng dẫn cài đặt WordPress lên Localhost với XAMPP Cài đặt WordPress lên Localhost với XAMPP là bài đầu tiên trong loạt bài hướng dẫn làm website của mình. Mình biết đến WordPress được hơn một năm, trong khoảng thời gian đó mình có đúc kết được một số kinh nghiệm về phát triển Website… (0 comment)