[Arduino IoT] IoT là gì? Kết nối Internet trên Arduino bằng Ethernet Shield
IoT được viết tắt từ Internet of Things có thể hiểu là “Vạn vật kết nối Internet” hay “Mạng lưới các thiết bị kết nối Internet”. Hiểu nôm na là các thiết bị sẽ kết nối với Internet và chúng có thể giao tiếp với nhau trưc tiếp hoặc thông qua một server trung gian… IoT… (2 comments)