[Google Plus API trong Android] Đăng nhập bằng Google Plus Account
Tương tự như Facebook, Google Plus là một trong những mạng xã hội rộng lớn và tiềm năng. Vì vậy ngoài việc giao tiếp với Facebook, chúng ta nên tích hợp Google Plus API vào ứng dụng của mình, cho phép ứng dụng giao tiếp với Google Plus để không bỏ lỡ một lượng người… (1 comment)

[Facebook SDK trong Android] Chia sẻ lên Facebook
Ở các bài trước mình đã hướng dẫn đăng ký Facebook API và lấy thông tin người dùng. Bài viết bài mình sẽ hướng dẫn các bạn chia sẽ lên Facebook từ ứng dụng của mình. Xem thêm: [Facebook SDK trong Android] Đăng ký Facebook API [Facebook SDK trong Android] Lấy thông tin người dùng Phân… (0 comment)

[Facebook SDK trong Android] Lấy thông tin người dùng
Tiếp tục bài viết hôm trước, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy thông tin người dùng khi đã đăng nhập bằng Facebook. Xem lại: Hướng dẫn đăng ký Facebook API Facebook SDK trong Android Lấy thông tin người dùng Sử dụng tiếp project hôm trước, sửa giao diện như sau: Giao diện… (0 comment)

[Facebook SDK trong Android] Đăng ký Facebook API
Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung. Hiện nay có rất nhiều nền tảng được tích hợp giao tiếp với mạng xã hội này thông qua thư viện Facebook API do Facebook cung cấp. Android cũng không ngoại lệ, trong Android chúng ta có… (0 comment)

[Phân tích JSON trong Android phần 2] Insert dữ liệu
Phần trước mình đã hướng dẫn các bạn phân tích một chuỗi JSON được lấy từ WebSevice, hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần thêm dữ liệu vào bảng. Xem lại bài viết: Lấy dữ liệu từ MySQL Phân tích JSON trong Android phần 2 Insert dữ liệu Tiếp tục với project hôm trước,… (0 comment)

[Phân tích JSON trong Android phần 1] Lấy dữ liệu từ MySQL
Phân tích JSON là công việc khá quan trọng và thường xuyên trong lập trình Android. JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng cho thiết bị phân tích và phát sinh. Chúng là cơ sở dựa trên tập hợp… (2 comments)

Load ảnh từ internet với thư viện Picasso
Load ảnh từ internet là chức năng cơ bản nhất trong một ứng dụng Android, đặc biệt là ứng dụng mạng xã hội. Trước đây load ảnh từ internet tương đối khó, với giải thuật khá phức tạp. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của thư viện Picasso công việc này trở nên vô cùng… (0 comment)

Phân tích XML với SAX trong Android
Giới thiệu về XML XML (viết tắt từ tiếng Anh eXtensible Markup Language, “Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng”) là ngôn ngữ đánh dấu với mục đích chung do W3C đề nghị, để tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Đây là một tập con đơn giản của SGML, có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau. Mục đích chính của… (0 comment)

Giao tiếp HTTP trong Android
Giới thiệu về giao thức HTTP Giao thức HTTP là giao thức sử dụng trong dịch vụ Web, dịch vụ phổ biến nhất trong môi trường Internet. Với HTTP định dạng dữ liệu tất cả đều dựa trên nền tảng ký tự. HTTP hoạt động theo mô hình Client – Sever. Client phần lớn là các… (0 comment)