Điều khiển LCD với IC 74HC595
Bài trước mình có hướng dẫn điều khiển LCD với Arduino, tuy nhiên cách này tốn khá nhiều chân nên sẽ rất bất tiện nếu như dự án của bạn có nhiều module. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điều khiển LCD bằng IC 74HC595 chỉ tốn 3 chân Arduino. Điều khiển… (0 comment)

Điều khiển hiển thị LCD
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hiển thị LCD với thư viện có sẳn LiquitCrystal mà không cần module I2C, tuy nhiên cách làm này sẽ tốn rất nhiều chân Arduino. Điều khiển hiển thị LCD Chuẩn bị phần cứng Arduino board Biến trở 10K Dây cấm Breadboard Điện trở 220… (0 comment)