Notification, Toast, AlertDialog trong Android
Notification, Toast, AlertDialog trong Android Bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số thông báo trong Android. Như các bạn đã biết trong một ứng dụng Android, việc đưa ra thông báo rất quan trọng, tăng tính tương tác giữa người sử dụng với ứng dụng, đưa ra các cảnh báo,… (0 comment)