Vòng đời của một Activity trong Android
Tìm hiểu về Activity trong Android Activity trong Android là gi? Tại sao nó lại quan trọng? Cùng tìm hiểu nhé. Activity là gì? Activity chính là không gian cửa sổ nơi mà mọi thứ (các view) được hiển thị ra (các view được mô tả bằng ngôn ngữ XML và được điều khiển bằng… (1 comment)